Bemutatkozás

szechenyi

A konzorciumvezető FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szo-ciális-, Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgáltató Intézménye 2013. február 23-án jött létre, mint önálló költségvetési szerv. Jogelődje és egyben fenntartója a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társu-lás, amelynek keretében az alábbi területeken látja el feladatait: Bakonybél, Kemeneshőgyész, Keme-nesszentpéter, Mihályháza, Nagyacsád, Külsővat, Marcaltő, Malomsok, Egyházaskesző, Várkesző, Gecse, Bakonykoppány, Bakonyszücs, Homokbödöge községek. Szervezetünk székhelye Kemenes-hőgyészen található, feladatait pedig nagyfokú szakértelemmel látja el szerteágazóan a következő feladatokat: belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, idősek nappali ellátása.

A Társulásunk kiterjedt funkcióinak és területi ellátásának köszönhetően széleskörű kapcsolatrend-szerrel bír. Ennek keretében a megnevezett településeken kapcsolatban állunk az önkormányzatok szerveivel, a civil szervezetekkel, az oktatási, és nevelő intézményekkel, szociális intézményekkel, munkáltatókkal. Továbbá a komplex intézményi beágyazottságnak köszönhetően a lakosság különbö-ző rétegeivel vagyunk képesek kapcsolatot tartani, illetve helyzetüket, szükségleteiket felmérni. Figye-lemmel kísérjük, a gyermekek helyzetét, veszélyeztetettségét, a családok körülményeit, a nők család-ban lévő és foglalkoztatottsági helyzetét, az ellátásra szorulók, valamint az idősek helyzetét. Konzorciumunk másik tagja a Kemeneshőgyészi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia, amely a Szombathelyi Egyházmegye felügyelete alá tartozik. A plébánia feladata a helyi hívők közös-ségének megszervezése, valamint lelki életének megerősítése. Ennek köszönhetően a lakosság többségével folyamatosan kapcsolatban áll, személyes problémáit, nehézségeit ismeri, lehetőségei-hez mérten megoldást, támogatást igyekszik kínálni.