Projektről

Kedvezményezett neve:

FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS GAZDASÁGI SZERVEZETE ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE

 
Projektidőszak:
2018.03.01-2021.02.28
A projektazonosító:

EFOP-1.2.9-17-2017-00093
Projekt címe:

Nők a családban és a munkahelyen.
A nők esélyeinek növelése a FIX-PONT Társulás területén


Támogatás forrása:
Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja

Támogatás összege: 199 969 865

Támogatás mértéke: 100 %


Projektről:

Pályázat konzorciumi formában valósul meg. A konzorciumi vezető a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális-, Gyermekjóléti-, Családsegítő Szolgáltató Intézménye, a konzorciumi tag pedig a Kemeneshőgyészi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia. A konzorciumi vezető eredetileg hat település összefogásával jött létre, 2008. decemberében. A projekt benyújtásakor 13 falu volt tagja a társulásnak.  Jelenleg 28 település tagja a társulásnak: Pápa, Bakonykoppány, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Bakonyszücs, Béb, Csesznek, Dudar, Egyházaskesző, Gecse, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Külsővat, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mihályháza, Nagyacsád, Nagyesztergár, Nemesszalók, Pénzesgyőr, Porva, Várkesző, Vinár, Adásztevel és Olaszfalu.

Megvalósulási helyszínként Kemeneshőgyészt választottuk. A település Veszprém megyében, a Pápai járásban fekszik. Teljes lakossága 447 fő.  Tekintettel a község lakosságszámára, projektünk során nem csak a helyi lakosok kerülnek bevonásra, hanem a környező települések lakosai is.

Az érintett községek lakosságszámának átlagosan fele nő. A munkavállalók tekintetében sajnos általánosan jellemző, hogy a nők elhelyezkedése nagyban akadályozott, különös tekintettel a pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó női munkavállalókra. A fentiek alapján tervezzük megvalósítani jelen projektünket.

A projekt előkészítés során elvégeztük a szükséges igényfelmérést és ennek eredményein alapuló szakmai tervet is elkészítettük.

Várhatóan közbeszerzési eljárás keretében kerül majd kiválasztásra a külső szolgáltató a kiszervezett szolgáltatások tekintetében.

A projektet 36 hónaposra tervezzük. 36 hónapig alkalmazunk projektmenedzsert (heti 20 órában), pénzügyi (heti 20 órában) és szakmai vezetőt (heti 40 órában), mindhárom személyt konzorcium vezető fogja alkalmazni.

A konzorciumi tagnál kerül beállításra 1 fő projektasszisztenst és 1 fő szakmai megvalósító heti 15-15 órában  .

A projektidőszak első felében kialakítjuk a Család és KarrierPONT-ot.

Az alábbi kötelező tevékenységeket valósítjuk meg:

Helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása, érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal összhangban.

Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel.

Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése.

Nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségek és előnyök helyi bemutatása, valamint a társadalmi sztereotípiák lebontása, a nők és férfiak változó szerepeinek tudatosítása érdekében tájékoztató napok, előadások, kampányok, események szervezése.

A nők vidékfejlesztésben, térségfejlesztésben, gazdaságfejlesztésben betölthető szerepének, új ill. hagyományos ágazatokban való megjelenésével kapcsolatos programok szervezése.

A Női Információs és Szolgáltató Központ (NőKözPont) létrehozása és működtetése.

Formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára.

Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken.

Az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele, szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása,

A helyiség, az informatikai háttér és mobilitás biztosítása eszközbeszerzés keretében.

Az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kifejlesztett képzésekhez, fejlesztésekhez, felkészítésekhez szükséges formális és non-formális oktatást segítő új informatikai szolgáltatás ingyenes használatához szükséges informatikai háttér megteremtése.

A Család és KarrierPONT kialakításával kapcsolatos eszközök beszerzése.

A szakmai megvalósítás során 3 fő szakmai megvalósító szakemberrel és 3 fő szakmai  asszisztenssel számolunk, akik a Család és KarrierPONT a projekt egyes feladatait fogják végezni HR területen, Humán szolgáltatás területen és kommunikáció, rendezvényszervezés területen. Ezen kívül 2 fő szakmai megvalósítóval számolunk, akik a központon kívüli feladatokat látják el.

Negyedévente szupervíziót szervezünk, hogy ezzel is segítsük a szakmai megvalósítókat. A projektnek köszönhetően min. 1000 főt fogunk közvetlenül elérni, min 500 főt fogunk képzésben részesíteni, várhatóan min. 500 fő fogja igénybe venni a segítő szolgáltatásokat, 6 db képzést fogunk adaptálni és min 20 együttműködést alakítunk ki a helyi munkaadókkal.